UE

Aktualnie znajdujesz się na:
UE

KERRO MEBLE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa KERRO MEBLE Sp. z o.o. poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzacjęCelem projektu jest cyfryzacji procesów biznesowych realizowanych w firmie, w związku z pandemią COVID-19.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu zostaną wdrożenie 4 innowacje procesowe:

1. Zmiana procesu projektowania

2. Zmiana procesu wyboru ostatecznego wariantu

3. Zmiana procesu wyceny

4. Zmiana procesu zamówieniaWartość projektu: 206 100.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 175 185.00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19